តើអ្វីជាអ្នកផលិតនាឡិកា?

អ្នកគាំពារពេលវេលា

អ្នកផលិតនាឡិកា គឺជាអ្នកជំនាញខ្ពស់ និងជាអ្នកជំនាញឯកទេសដែលអនុវត្តប្រតិបត្តិការសេវាកម្មស្មុគស្មាញក្នុងការថែទាំនិងជួស​​ជុលនាឡិកា…អានបន្ត

 

 

 

 

 

 

 
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

ពិភពនៃនាឡិកា

នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជា សិស្សានុសិស្សរៀនពីសិល្បៈនៃការផលិតនាឡិកានាពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក… អានបន្ត

 

 

 

 

 

 

 
អង្គការសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍

មានន័យគ្រប់វិនាទី

អង្គការសប្បុរសធម៌​ ព្រីនស៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀលអ៊ី ស្ទេត គ្រុបខូអិលធីឌី ដែលមានផលប័ត្រចម្រុះលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភ័ស្តុភារ អ៊ិនធឺណិត ហិរញ្ញវត្ថុ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនិងកសិកម្ម… អានបន្ត