មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

ពិភពនៃនាឡិកា

នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជា សិស្សានុសិស្សរៀនពីសិល្បៈនៃការផលិតនាឡិកានាពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ទោះជាមានភាពមិនពេញលេញ សិស្សានុសិស្សនៅតែអាចសិក្សាជំនាញផលិតនាឡិកាស្វីសបែបបុរាណដែលមានតាំងពីរាប់សតវត្សរ៍មកហើយ។

តាមរយៈការវិនិយោគដែលមិនធ្លាប់មានលើផ្នែកឧបករណ៍ជំនាញនិងបច្ចេកទេសឯកទេសទំនើប មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសដ៏កម្រដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីសិក្សាសិល្បៈនៃការផលិតនាឡិកាស្វីស និងទទួលបានជំនាញដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេពេញមួយជីវិត។

អង្គការសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍