ព្រីនស៍ នាឡិកា

រាជធានីភ្នំពេញជាតំបន់ស្នូលនៃវប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលពោរពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើល នេះរួមបញ្ចូលទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏មួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជ្រោយចង្វារ។ នៅទីនេះ សិល្បៈហត្ថកម្មជំនាញនិងជំនាញនៃយុគសម័យត្រូវបានផ្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ នៅទីនេះ រាជធានីភ្នំពេញគឺជាបង្អួចឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពដ៏ឧដុង្គឧត្តមនៃការធ្វើសិប្បកម្មនាឡិកាដៃ។