វញ្ញាបនប័ត្រជំនាញផលិតនាឡិកា

ជំនាញដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានពេញមួយជីវិត

ដោយមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំនាញនិងអ្នកឯកទេសមកពីប្រព័ន្ធអប់រំឧស្សាហកម្មនាឡិកាស្វីស។ កម្មវិធីសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់អ្នកផលិតនាឡិកាដែលមិនចេះរីងស្ងួត … អានបន្ត

 

 

 

 

 

 
អាហារូបករណ៍

ឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវកន្លែងអាហារូបករណ៍ពេញលេញនិងជាផ្នែកផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលមានទេពកោសល្យ និងជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ… អានបន្ត

 

 

 

 

 

 
ការហាត់រៀនធ្វើការ

ចាប់ផ្តើមអាជីពតែមួយគត់របស់អ្នក

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវកន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសសិស្សានុសិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងសិស្សានុសិស្សដែលមានបេក្ខភាពចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ…អានបន្ត